construccions Piquer Ferrer S.L. EmpresaFil.losofía EmpresarialServeisFotosPromocions i VendesContacte
Español | Valencià

construccions Piquer Ferrer S.L.


Serveis

Direcció Integrada del Projecte.
Personal Tècnic (Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Projectista).
Atenció Personalitzada Directa al Client.
Redacció del Projecte.
Tramitació i Desenvolupament de les Obres.
Legalització Final.


Construccions Piquer Ferrer s.l. neix amb la voluntat de prestar un servei de direcció integrada de projectes amb un caràcter diferent, bolcat al client, a la seua comoditat i a les seues expectatives.

Funcionen com a "Personal Shopper", assessorem als nostres clients en la compra de terrenys on realitzar la construcció del habitatge, és clar sense cap cost i sense compromís, realització de plànols, projectes, direcció d'obra, execució de treballs de decoració, tramitació de documentació, permisos i tràmits burocràtics.


Empresa | Fil.losofía Empresarial | Serveis | Fotos | Promocions i Vendes | Contacte | Política de Privacitat
© 2012 construccions Piquer Ferrer s.l.| c/ Infanta Elena 12-A | info@piquerferrer.com | Rafelbunyol
Sitio Web Desarrollado por Estudio Chay